Diergezondheid Innovatie Challenge

Gezocht: innovatieve ideeën, Proof of Concepts (POC's), Minimal Viable Products (MVP's) en prototypes om het welzijn van dieren te verbeteren. 

Royal GD werkt al meer dan honderd jaar aan diergezondheid in het belang van dier, dierhouder en samenleving. Met ons state-of-the-art veterinaire laboratorium, toegewijde specialisten, wetenschappers en dierenartsen zijn we een wereldspeler!

Lees de briefing

Daarom meedoen aan de Diergezondheid Challenge!

Pilotproject

t.w.v. €50.000

Prijzengeld

t.w.v. €2.500

Vervolgopdracht

Kans op opschaling

Ondersteuning

Lab en specialisten

Innovatiethema's

In deze challenge zoeken we innovatieve ideeën, POC's, MVP's en prototypes om het welzijn van dieren te verbeteren.

Milieu en diergezondheid

We op zoek naar ideeën die veehouders en dierenartsenpraktijken kunnen ondersteunen in het op peil houden van diergezondheid terwijl de milieu impact van dieren wordt gereduceerd. 

Bijvoorbeeld de uitstoot van stikstof en broeikasgassen.Tegelijkertijd worden processen rondom productiedieren steeds efficiënter en rantsoenen en stalsystemen aangepast om emissie te verlagen. Dit kan invloed hebben op diergezondheid. 

Lees meer

Technologie en diergezondheid

Artificial Intelligence, Robotics, Sensory, IOT. 

Allerlei technologieën die wereldwijd worden toegepast. Wij zijn op zoek naar validated MVP’s of POC’s van technologieën die diergezondheid (ook: het laboratorium en monstername) kunnen ondersteunen of verbeteren.

Lees meer

RoyalGD-innovatiethema-technologie-diergezondheid

Welzijn meten en monitoren

Wat zijn kansrijke mogelijkheden waarmee we welzijn meetbaar kunnen maken?

Dieren moeten voldoende mogelijkheden hebben om hun natuurlijk gedrag te vertonen. Ook een goede gezondheid draagt bij aan een beter welzijn.  Waarde creëren voor de maatschappij, de veehouder, en de keten, door bijvoorbeeld monitoring en new product aanbod.

Lees meer

RoyalGD-innovatiethema-monitoren-diergezondheid

Laboratorium diagnostiek

Wat zijn nieuwe mogelijkheden om betere labbepalingen of diagnostiek uit te voeren, voor dierziekten of preventieve diergezondheid?

Mogelijkheden kunnen ook betrekking hebben op een andere matrix -type monster; bijv speeksel in plaats van bloed- of een andere manier van monsterafname.

Lees meer


RoyalGD-innovatiethema-lab-diagnostiek

Wildcard

Heb je een idee dat bijdraagt aan diergezondheid, maar werk je bijvoorbeeld in een totaal andere of adjacent industry?

Ook dan ontvangen wij graag jouw idee of concept!

Lees meer

RoyalGD-innovatiethema-wildcard

Tijdlijn challenge

Lancering challenge

22 maart 2023

Online Q&A

20 april 2023

Deadline challenge

11 mei 2023

Deadline BMC's

11 juni 2023

Live pitch event

05 juli 2023

Bekendmaking winnaars

05 juli 2023

Start samenwerking en pilot

01 september 2023

Juryleden

CEO Royal GD,
Hoogleraar WUR & UU


Innovation Manager Royal GD,
Serial entrepreneur

Head of Business
Development Royal GD

Commissaris Royal GD,
oud Director R&D Nutreco

Investor,
Startup/Scaleup Advisor

Nieuws en challenge updates

Lees meer over het verloop van de challenge, de winnende inzendingen en innovatieve uitkomsten!

Nieuwsoverzicht


Vragen? Zoek hier je antwoord!

Of stel je vraag in de Q&A module bij de challenge briefing.

Waarom organiseert Royal GD deze innovatie challenge?

Royal GD werkt al meer dan honderd jaar aan diergezondheid. Wij hebben in de loop der jaren een omvangrijke onderzoeksafdeling opgebouwd en beschikken over één van de grootste veterinaire laboratoria ter wereld. Hier worden jaarlijks bijna vijf miljoen laboratoriumbepalingen uitgevoerd. Dat doen we vooral voor koeien, varkens, kippen, schappen, geiten en paarden, maar ook voor honden, katten, alpaca’s en dierentuindieren.

Royal GD zoekt verder naar innovatieve oplossingen om de gezondheid en welzijn van dieren te verbeteren en werkt daarvoor graag samen met innovatieve partijen en wetenschappers! We zoeken oplossingen die passen bij Royal GD: diagnostiek, diergezondheid-expertise en monitoring. We focussen in deze challenge op vier thema’s. Meer over de thema's lees je in de challenge briefing.

Kan ik mijn pitch inzending/pdf wijzigen?

Ja, dit kan.

Log in met jouw account. Rechtsboven in het scherm vind je onder het woord 'account' een dropdown menu met o.a. de optie: 'jouw inzendingen'. Zodra je daarop klikt, kom je terecht in jouw accountomgeving en kan je jouw inzendingen voor deze challenge (en andere deelgenomen challenges) terugvinden. 

In het linkermenu van jouw account staat onder inzendingen 'actief' en 'gesloten'. Bij 'actief' staan al jouw inzendingen voor challenges die nog lopen, dus waarvan de deadline nog niet is geweest. Let op: alleen bij challenges die nog actief zijn, kan je jouw pdf-inzending aanpassen. 

Voor wie is mijn inzending zichtbaar?

Om jouw oplossing in te sturen (of een vraag te stellen) moet je eerst een Starthubs account aanmaken. Hierdoor krijg je toegang tot een beveiligde persoonlijke omgeving waar je jouw pitch in kan uploaden. Jouw inzending wordt vervolgens alleen zichtbaar gemaakt voor de reviewers van Royal GD en de juryleden van de Royal GD Innovatie Challenge.

Mocht je een van de challenge winnaars zijn, dan wordt een beknopte samenvatting van jouw inzending/oplossingen beschreven in een nieuwsbericht en op een individuele winnaars pagina, voor positieve publiciteit! Je kunt altijd contact met ons opnemen opnemen als je hier bezwaar tegen hebt.

Wat zijn de deelname voorwaarden?

- Deelname staat open voor ieder innovatief talent (18+) of organisatie zoals startups, scale-ups, MKB, innovators, studenten en wetenschappers. De inzending mag variëren van ideefase (mits goed uitgewerkt met kansrijke hypothese) tot prototype of product.

- Het intellectueel eigendom van de Pitch blijft in principe eigendom van de Deelnemer. Als Royal GD en de Deelnemer besluiten een samenwerking aan te gaan na deze Challenge, zullen er individuele afspraken worden gemaakt over het intellectueel eigendom.

- Het is Deelnemer bekend dat Royal GD kennis neemt van de inhoud van de Pitch van Deelnemer. Door het uploaden van de Pitch gaat Deelnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord.

- Het kan voorkomen dat Royal GD een soortgelijk project uitvoert of idee heeft als de Pitch van Deelnemer. Hieraan kan Deelnemer geen rechten ontlenen.

- Deelnemers moeten Royal GD informeren als hun oplossing wordt beschermd door een of meer octrooiaanvragen.

- Indien Royal GD besluit dat een ingediend voorstel relevant kan zijn voor een van de bedrijven binnen de GD Groep, gaat de deelnemer ermee akkoord om mogelijke samenwerkingsmogelijkheden te bespreken. Royal GD behoudt het recht contact op te nemen met Deelnemers, ook na de Challenge.


Over Royal GD

Naar hoofdwebsite

Innovatie Challenge

Stuur je oplossing

 Blijf op hoogte